Impact op jongeren en het milieu

Jongeren naar school of werk én minder ICT-afval, dat is impact maken

Wil jij impact maken? Door onze ICT-diensten af te nemen  help je jongeren naar werk, de ICT-afvalberg verkleinen en maak je mensen blij met een refurbished computer!

Ons leerwerktraject werkt!

Dat bewijzen deze cijfers van 2023 wel:

  • Er stroomden 43 mensen bij ons in het leerwerktraject
  • 15 jongeren zijn uitgestroomd naar betaald werk
  • 4 jongeren gingen terug naar het onderwijs
  • 12 jongeren hebben een 3e leerweg certificaat MBO-2 behaald  

Katja van thuis naar werk

Dit is Katja, zij zat thuis omdat het na de HAVO niet lukte op haar vervolgopleiding. Oorzaken waren o.a. ADHD en autisme. “En voor iemand met deze diagnose is thuiszitten helemaal niet goed” vertelt Katja zelf. Op de vraag “Waarom ging het hier wel goed?” zegt zij; ” De sfeer op de werkvloer is goed, relaxed, we maken geintjes met elkaar. Mijn moeder zag na een week al verschil; ik vertelde enthousiast over mijn dag, werd opener, socialer, kreeg meer rust in mijn lijf en ik ben nu ook veel zelfverzekerder”.  Na een jaar verlaat zij ons met een praktijkverklaring op zak en een baan bij een IT-bedrijf. Hier doen we het voor!!

Lees meer persoonlijke verhalen op onze socials

Sjaak en Bouke bij Nieuwsuur

In tijden dat er schaarste is aan personeel wordt gesteld dat bedrijven (te) huiverig zijn om personeel vanuit sociale ontwikkelorganisaties een kans te geven. Naar aanleiding van een onderzoek door de Volkskrant over deze kwestie kwam de vraag vanuit het programma Nieuwsuur of  ICT vanaf Morgen zich hierin herkende?

Jazeker! Laurens vertelt waar de pijnpunten zitten maar ook waar ICT vanaf Morgen juist succesvol in is om hier toch de brug te slaan tussen de arbeidsmarkt en mensen met een afstand tot deze arbeidsmarkt. Want als de mensen niet naar werk kunnen, halen we het werk naar de mensen en voeren wij het werk uit bij ons in een veilige werkomgeving. Zo kunnen bedrijven toch hun steentje bijdragen. Het zijn vooral onze werknemers Sjaak en Bouke die, door hun ervaringen te delen, overtuigen.

Ondertussen werken we met zo’n 90 mensen op de werkvloer en groeien als kool. Het is maatwerk, mensenwerk en geeft ons en onze partners veel voldoening deze resultaten te behalen met een doelgroep die het nu zo moeilijk heeft!

Wij zijn heel blij dat wij ons verhaal bij het grote publiek zichtbaar hebben kunnen maken en hopen dat er meer bedrijven volgen hun werkzaamheden bij ons neer te leggen en uit te laten voeren door onze talenten.  Want dat is onze missie; meer jongeren aan het werk in de ICT!

Minder ICT-afval

Wij verkleinen de ICT-afvalberg en het verbruik van kritieke grondstoffen. Omdat we alle ICT-apparatuur refurbishen en als dit niet meer mogelijk is voeren we het verantwoord af. Wij werken hiervoor samen met bedrijven die gecertificeerd zijn voor dit proces. Ook verzorgen wij reparaties van computers

2023:

  • 5369 stuks hardware refurbished
  • 65.560 kg recycled
  • 2 miljoen kg CO2 bespaard! 

Goede bestemming refurbished apparatuur

Van alle apparatuur die wij refurbishen verkopen wij het merendeel aan het onderwijs en gemeenten die deze verstrekken aan mensen met beperkte middelen. Ook doneren we 5% aan stichtingen en verenigingen. Zo maken wij veel mensen blij met een prima laptop of pc! 

In 2023 hebben wij 230 stuks hardware gedoneerd.

Verantwoording

Wij maken impact op jongeren en het milieu en laten dat graag zien in ons impactverslag. Naast cijfers waar we trots op zijn leggen we uit wat we doen, delen we succesverhalen en vertellen we over onze toekomstplannen. Ons jaarverslag, statuten, organogram en meer vind je onder “Facts”

Code sociaal ondernemen

Wij zijn opgenomen in het register Code Sociaal Ondernemen. Toch zijn wij geen non-profitorganisatie. De combinatie van impact maken en commercieel ondernemen geeft ons energie! De winst die we maken met onze ICT-dienstverlening investeren wij in onze jongeren. In dit register verantwoorden wij ons op het gebied van transparantie, financieel beleid, missie & visie en de communicatie met onze stakeholders

De Code Sociale Ondernemingen waarborgt waar wij voor staan. Zij voeren audits uit en zorgen er zo dus voor dat de ondernemingen met dit certificaat ook doen wat ze zeggen, impact first!

Deze erkenning betekent eveneens dat onze facturen direct als social return on investment (SROI) mogen worden meegerekend

Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO 30+

Dit keurmerk is een landelijke norm voor de mate waarin een bedrijf werkgelegenheid biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voldoet aan de kwalitatieve eisen voor passend werk, integratie, begeleiding, functionering en ontwikkeling

Wij voldoen aan de normen voor Trede 3, het hoogst haalbare op het gebied van sociaal ondernemen. Bij ons heeft maar liefst 70% van de mensen op de werkvloer een afstand tot de arbeidsmarkt!  

Wat kan ik voor je betekenen ?

Mijn naam is Ewout Nijland en ik ga graag met je in gesprek over wat ICT vanaf Morgen kan betekenen als het om een ICT-vraagstuk gaat. Groot of klein, dat maakt niet uit.