Facts

Feiten en cijfers

ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, daar staat de maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. In ons geval: jongeren kansen geven en vergroten duurzaamheid op ICT-gebied.
Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij boeken. Op deze pagina stellen wij de volgende onderwerpen openbaar; de statuten, de gemaakte impact en onze jaarcijfers. Bij het kopje Code Sociaal Ondernemen zijn aanvullende zaken als organisatie, beloningsbeleid en stakeholders  gepubliceerd.

Statuten

In de statuten van ICT vanaf Morgen staan de interne regels beschreven van de BV. Hier vind u onder andere een beschrijving van de missie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur, afspraken rondom het kapitaal en besluitvorming en regels bij een eventuele ontbinding. Vanaf augustus 2022 zijn er ICT vanaf Morgen Holding bv, ICT vanaf Morgen Alkmaar bv en ICT vanaf Morgen Zaandam bv. De statuten zijn onderstaand in te zien. 

Tevens is er de Stichting ICT vanaf Morgen. Deze gaat nieuwe statuten krijgen waarvan bijgaand de conceptversie is in te zien. Tevens worden drie nieuwe bestuurders benoemd en zullen de beide huidige bestuurders worden uitgeschreven. De Stichting zal in de ruimste zin van het woord een adviserende rol krijgen richting ICT vanaf Morgen Holding bv met een prioriteitsaandeel in de Holding.

Jaarcijfers & Toelichting

Vanaf 1-2-2018 zijn de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in ICT vanaf Morgen BV. De cijfers van 2019/2020 zijn hier ter inzage. Een kleine toelichting: Wij kennen een gezonde financiële huishouding. De beloningen zijn gematigd, er zijn geen bancaire leningen en we financieren onze investeringen (tot nu toe) uit de cash-flow. Per 1-8-2021 zijn er 3 BV's. Een ICT vanaf Morgen Holding bv, ICT vanaf Morgen Alkmaar bv en ICT vanaf Morgen Zaandam bv. De cijfers zullen van 2021 zullen medio 2022 gepubliceerd worden. 

Tevens kunt u hier nog de cijfers van Stichting ICT vanaf Morgen over 2019/2020 bekijken Hoewel hier geen feitelijke activiteiten in hebben plaatsgevonden.