Facts

Facts

Feiten en cijfers

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij boeken. Op deze pagina stellen wij de volgende onderwerpen openbaar; de statuten, documenten rondom onze missie en visie en onze jaarcijfers.  

 

Statuten

In de statuten van ICT vanaf Morgen staan de interne regels beschreven van de BV. Hier vind u onder andere een beschrijving van de missie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur, afspraken rondom het kapitaal en besluitvorming en regels bij een eventuele ontbinding. Vanaf augustus 2022 zijn er ICT vanaf Morgen Holding bv, ICT vanaf Morgen Alkmaar bv en ICT vanaf Morgen Zaandam bv. De statuten zijn onderstaand in te zien. 

Tevens is er de Stichting ICT vanaf Morgen. Deze gaat nieuwe statuten krijgen waarvan bijgaand de conceptversie is in te zien. Er zijn drie nieuwe bestuurders benoemd en de beide huidige bestuurders worden uitgeschreven. De Stichting zal in de ruimste zin van het woord een adviserende rol krijgen richting ICT vanaf Morgen Holding bv met een prioriteitsaandeel in de Holding.

 

Missie en Visie

De Stichting ICT vanaf Morgen toetst en waarborgt als onafhankelijke partij de doelstellingen van de sociale onderneming ICT vanaf Morgen. In het document Theorie of Change laten we zien hoe wij op verschillende gebieden impact willen maken. Zowel maatschappelijk als individueel. Onze missie en visie worden daar ook genoemd, een uitgebreide uitwerking lees je in het document Missie & Visie. Tevens hebben we onze stakeholders in kaart gebracht met hoe en wanneer we contact met ze hebben.

 

Jaarcijfers

Ook op het gebied van financiën willen we transparant zijn. Onderstaand onze jaarcijfers vanaf 2022  als ook de begroting tot en met 2023.

Het resultaat van 2022 wordt voor een groot deel gedrukt door de opstart van ons filiaal in Zaanstad. Volgens planning weten we dat in het eerste kwartaal 2023 het break-evenpoint bereikt zal zijn, de aanloopkosten drukken in 2022 dus nog zwaar door.

De omzet van onze hoofdlocatie in Alkmaar laat een spectaculaire groei zien. In hardware maar ook onze overige ICT diensten zoals  Software Testing en Beheer droegen hun steentje bij. Wij namen in 2022  meer mensen in dienst, dus ook die kosten zijn navenant gestegen.

Huisvestingskosten lieten ook een serieuze stijging zien. Debet zijn daarin de gestegen energiekosten alsook de gestegen huurpenningen.