Facts

Feiten en cijfers

ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, daar staat de maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. In ons geval: jongeren kansen geven en vergroten duurzaamheid op ICT-gebied.
Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij boeken. Op deze pagina stellen wij de volgende onderwerpen openbaar; de statuten, de gemaakte impact en onze jaarcijfers. In het kader van Code Sociaal Ondernemen zullen aanvullende zaken als organisatie, beloningsbeleid en stakeholders later worden gepubliceerd.

Statuten

In de statuten van ICT vanaf Morgen staan de interne regels beschreven van de BV. Hier vind u onder andere een beschrijving van de missie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur, afspraken rondom het kapitaal en besluitvorming en regels bij een eventuele ontbinding. De statuten zijn hier in te zien. Ook zijn er dus nog de statuten van de Stichting. Ondanks dat deze binnenkort aangepast zullen worden plaatsen we hier de originele versie ter inzage.

Jaarcijfers & Toelichting

Vanaf 1-2-2018 zijn de bedrijfsactiviteiten onder gebracht in ICT vanaf Morgen BV. De cijfers van 2018 en 2019 zijn hier ter inzage. Een kleine toelichting: de beide aandeelhouders hebben in 2019 een minimale declaratie per maand betaald gekregen. In 2020 wordt wel een marktconforme declaratie uitgekeerd naar de aandeelhouders. Daarmee is mogelijk gemaakt de groei van ICT vanaf Morgen uit eigen middelen te financieren. Alleen de aanschaf van de vrachtauto is gefinancierd met een lening van € 10.000 die in 4 jaar afbetaald wordt. Deze is in 2022 afbetaald. Tevens is er een voorziening getroffen voor pensioenlasten. Met terugwerkende kracht worden we hiervoor aangeslagen door het pensioenfonds Metaal & Techniek. Tevens kunt u hier nog de cijfers van de Stichting bekijken alhoewel er vanaf begin 2018 geen echte activiteiten in hebben plaatsgevonden.