Stichting ICT vanaf Morgen

Stichting ICT vanaf Morgen

Stichting ICT vanaf Morgen bestuurt en De werkmaatschappij managen.

De focus op de visie en het realiseren van de doelstellingen vraagt om een ondersteuning van de huidige twee aandeelhouders/directeuren én een besturingsvorm met een Stichting, Holding met werkmaatschappijen die voldoet aan de principes van de Code Sociale Ondernemingen. Deze Sociale Code wordt in de komende jaren onderdeel van een nieuwe bestuursvorm BV Maatschappelijk.
ICT vanaf Morgen heeft ervoor gekozen om klaar te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen en willen een Stichting bestuur hebben van 3 onafhankelijke personen. De Stichting ICT vanaf Morgen heeft als taak om de Maatschappelijke IMPACT te vergroten door enerzijds de het aantrekkelijk te maken voor de doelgroep om door te groeien (meerdere opleidingen en aard van de werkzaamheden verbreden) en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt groter te maken, anderzijds worden meer BV Werkmaatschappijen “in de steigers” gezet in andere Gemeenten. Dus focus op de visie en maatschappelijke impact bewaken en de strategie met de directeuren uitwerken en nieuwe initiatieven op gang gaan brengen.
Een IvM Holding BV die zorgt voor de samenhang van de BV’s is voorzien. Een of meerdere Werkmaatschappijen worden toegevoegd als een separate BV.
De Werkmaatschappijen geven uitvoering aan de maatschappelijke IMPACT en het behalen van de operationele doelstellingen, die door de IvM Holding wordt vastgesteld. Het toetsen van de cijfers en het opstellen van de operationele doelstellingen en daarin mee te beslissen ligt bij het bestuur van iedere werkmaatschappij.

Samenstelling en Profiel van de bestuurders in de Stichting

Samenstelling en Profiel van de bestuurders in de Stichting
In de opzet van het bestuur is gekozen voor drie bestuurders die samen het gehele speelveld kunnen overzien en betrokken zijn (direct of indirect) met de arbeidsmarkt, met ICT dienstverlening, als partner/cliënt, en met financieel/fiscaal inzicht.
De Statuten van de stichting geeft verdere handvatten m.b.t. procedures die gevolgd worden. De tijdsinvestering voor de bestuursleden wordt geschat op 4 halve dagen.

Bestuurs Leden

Paul Tuijnman 

Arnold Meij 

Willem van Run