Stichting ICT vanaf Morgen

Stichting ICT vanaf Morgen

Stichting ICT vanaf Morgen bestuurt en de werkmaatschappij managen

De focus op de visie en het realiseren van de doelstellingen vraagt om een ondersteuning van de huidige twee aandeelhouders/directeuren én een besturingsvorm met een stichting en holding met werkmaatschappijen die voldoen aan de principes van de Code Sociale Ondernemingen. Deze Sociale Code wordt in de komende jaren onderdeel van een nieuwe bestuursvorm BV Maatschappelijk.
ICT vanaf Morgen heeft ervoor gekozen om klaar te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen en wil een stichtingsbestuur hebben van 3 onafhankelijke personen. De stichting ICT vanaf Morgen heeft als taak om de maatschappelijke IMPACT te vergroten door enerzijds   het aantrekkelijk te maken voor de doelgroep om door te groeien (meerdere opleidingen en aard van de werkzaamheden verbreden) en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt groter te maken en anderzijds door meer BV werkmaatschappijen op te richten in andere gemeenten. 


In een IvM holding BV die zorgdraagt voor de samenhang van de BV’s is voorzien. Een of meerdere werkmaatschappijen worden toegevoegd in de vorm van separate BV’s.
De werkmaatschappijen geven uitvoering aan de maatschappelijke IMPACT en het behalen van de operationele doelstellingen die door de IvM Holding zijn vastgesteld. Het toetsen van de cijfers en het opstellen van de operationele doelstellingen ligt bij het bestuur van iedere werkmaatschappij.

Samenstelling en profiel van de bestuurders in de stichting

In de opzet van het bestuur is gekozen voor drie bestuurders die samen het gehele speelveld kunnen overzien en betrokken zijn (direct of indirect) met de arbeidsmarkt, met ICT dienstverlening als partner/cliënt en met financieel/fiscaal inzicht.
De statuten van de stichting geven verdere handvatten m.b.t. procedures die gevolgd worden. De tijdsinvestering voor de bestuursleden wordt geschat op 4 halve dagen op jaarbasis.

Bestuurs Leden

Paul Tuijnman 

Arnold Meij 

Willem van Run