ICT Kracht door jongeren!

Jongeren naar werk
Ons belangrijkste doel: wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk. Of terug naar school, dat is ook een mooi doel. Deze jongeren zitten veelal in een lastige, uitzichtloze situatie, maar blijken allen één grote belangstelling te delen: ze zijn érg geïnteresseerd in ICT.

Zo gaan deze jongeren bij ICT vanaf Morgen enerzijds aan het werk met door het bedrijfsleven afgeschreven computers, anderzijds verzorgen zij ICT-diensten in de meest brede zin van het woord. Hiermee is ICT vanaf Morgen een volwaardige ICT-dienstverlener voor haar klanten en brengen we jongeren terug naar werk of een opleiding!

Duurzaam
Afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven refurbishen wij en verkopen we aan bedrijven, instellingen en particulieren. Daarmee verlengen we de levensduur met jaren. Als refurbishen niet meer mogelijk is, voeren wij de hardware af via een verantwoorde én gecontroleerde afvalstroom. Wij werken daarvoor samen met bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Ook verzorgen wij reparaties van computers. Zo leveren wij een wezenlijke bijdrage aan het verkleinen van de ICT-afvalberg!

Maatschappelijke winst
ICT vanaf Morgen is een social enterprise. Bij sociaal ondernemers staat de maatschappelijke missie voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren wij producten en diensten, maar geld verdienen is geen hoofddoel; het is een middel om de wereld een beetje beter te maken.

Opleiden
Bij ICT vanaf Morgen werken jongeren die om uiteenlopende redenen niet (meer) voor een opleiding in aanmerking komen. Zo verdwijnt elk toekomstperspectief. ICT vanaf Morgen kan deze jongeren weer perspectief bieden met de praktijkopleiding ICT-medewerker support (nivo 2)  die we in eigen huis mogen geven. Zo is ICT vanaf Morgen de opstap voor verdere opleidingen of een passende baan in de ICT. 

Ons verhaal

IVM-Portretten-Laurens-Groen

Vragen? Mail naar Laurens Overtoom

'Ik ben als directeur verantwoordelijk voor het sociaal beleid bij ICT vanaf Morgen. Hoe mooi is het om met deze jongeren aan de gang te gaan en zo hun talenten te ontdekken? Jonge mensen verder helpen en de wereld duurzamer maken, dat is wat mij gelukkig maakt.'lovertoom@ictvanafmorgen.nl