Refurbish-Repair-Recycle

Als sociale ICT onderneming hebben wij ook de missie om impact te maken op het milieu. Dit doen wij door alle hardware die wij ontvangen van onze partners waar mogelijk te refurbishen en repareren. En daarnaast zorgen wij ervoor dat de hardware die niet meer voor hergebruik in aanmerking komt zorgvuldig wordt gerecycled.

Hiervoor werken wij samen met Holland Recycling.  Deze organisatie zorgt ervoor dat zoveel mogelijk van ons afgeschreven materiaal voor hergebruik in aanmerking komt en daarmee ook voor een maximale CO2-besparing!

Onlangs ontvingen wij het certificaat van CO2 besparing voor het jaar 2023. Ons ICT-afval heeft een besparing opgeleverd van 132.814 kg.  Dat is bijvoorbeeld gelijk aan een autovakantie naar Zuid Frankrijk voor meer dan 500 Nederlanders!

Refurbishen – Repareren -Recyclen: Zo maken we duurzaam impact!

Deel dit bericht: