PSO

ICT vanaf Morgen is sinds 1 januari 2022 met het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) keurmerk gecertificeerd. Dit keurmerk is een landelijke norm voor de mate waarin een bedrijf werkgelegenheid biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En tevens voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, begeleiding, functionering en ontwikkeling.

Wij van ICT vanaf Morgen voldoen aan de normen voor Trede 3, het hoogst haalbare op het gebied van sociaal ondernemen. Maar tevens hebben we ook het PSO 30+ keurmerk verworven. Dit betekent dat 30% van de werknemers uit kwetsbare groepen komt. Bij ICT vanaf Morgen zijn maar liefst 70% jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam! Een rechtstreeks gevolg van het feit dat we jongeren die bij ons het traject doorlopen zelf in dienst nemen wanneer zij nog niet toe zijn aan de reguliere arbeidsmarkt.

Hiermee geven wij extra invulling aan onze missie: jongeren kansen bieden op werk in de ICT!