Over ICT vanaf Morgen

ICT vanaf Morgen is als Social Enterprise vooral gericht op twee maatschappelijke taken: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een een zinvolle dagbesteding te bieden en weer perspectief op de arbeidsmarkt te geven. Dit doen we o.a. door afgeschreven ICT apparatuur te refurbishen. Zo dragen we bij aan het arbeidsparticipatie en het verminderen van ICT-afval.

Wij als sociale onderneming kennen een verdienmodel die vooral gericht is om invulling te geven aan die maatschappelijke uitdagingen. We proberen impact te creëren, het verschil te maken! Geld verdienen is een middel daarin, niet het doel. 

Bedrijven doneren hun ICT-apparatuur aan ons. En dat zijn niet de minste bedrijven: TATA-Steel, De Volksbank, De Sociale Verzekerings Bank (SVB), NH1816, Vezet. Dat is een prachtig uitgangspunt om die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Maar ook aan onze leveranciers durven we te vragen om mee te doen in onze missie. Misschien niet meteen in geld, maar wellicht in diensten. Of creatieve bijdragen. Want samen staan we sterker!