Nieuwe partner: Ciphix

Ciphix is een Rotterdams IT-implementatiebedrijf waar 100 mensen werkzaam zijn en is gespecialiseerd in Hyperautomation. Ciphix stelt organisaties in staat om menselijk potentieel te ontsluiten door slimme automatisering van bedrijfsprocessen door het bouwen van software robots (oftewel, digitale collega’s). Door de inzet van de digitale collega’s kunnen medewerkers zich inzetten op de uitdagende taken en hun creativiteit toepassen in hun werk.

Onlangs kregen wij uit handen van hoofd IT Ruben Visser (links op de foto), alle afgeschreven laptops. Dank hiervoor, deze leveren meer dan 60 uur werkervaring op voor onze jongeren.

Bovendien krijgen de laptops nu een tweede leven, onder andere door te doneren aan Levvel. Levvel zijn specialisten voor jeugd en gezin. Zij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg door hulp te bieden van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en zelfs complexe psychiatrische zorg. Zo werken wij samen om een circulaire oplossing te bieden waar iedereen profijt van heeft. Dat is impact maken!

Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking met Ciphix!

Deel dit bericht: