Wat is een Social Enterprise?

Bij sociaal ondernemers staat de maatschappelijke missie voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken.

Maatschappelijke vraagstukken die roepen om vernieuwende oplossingen zijn er genoeg. Hoe creëren we bijvoorbeeld geschikt werk voor de 1,3 miljoen potentiële werknemers die nu een uitkering hebben? Hoe creëren we in ontwikkelingslanden banen waarmee mensen zichzelf uit hun armoede kunnen halen? Hoe verminderen we voedselverspilling in de keten? Of hoe ontwikkelen we circulaire businessmodellen, zodat we onze schaarse grondstoffen behouden voor volgende generaties? Het is maar een greep van de thema’s waar sociale ondernemingen zich op werpen.

Definitie 'sociale onderneming'
ICT vanaf Morgen is aangesloten bij Social Enterprise NL. Hier is een internationaal geaccepteerde definitie van ‘sociale onderneming’ geformuleerd. Ook staat Social Enterprise NL aan de wieg van de Code Sociale Ondernemingen, die de definitie ‘vertaalt’ naar handvatten voor beleid en bedrijfsvoering. De grondslag (‘Impact first’) en principes van de Code vormen een kader waarbinnen sociale ondernemingen zich ontwikkelen. Je kunt er meer over lezen in het hoofdstuk Code Sociaal Ondernemen: impact first! 

ICT vanaf Morgen = een Social Enterprise
Wij zijn er trots op te zijn aangesloten bij Social Enterprise Nederland. Bovendien biedt het ons houvast: we wisselen kennis en ervaringen uit in een groot netwerk van meer dan 350 gelijkgestemde ondernemers, we nemen deel aan workshops, masterclasses, mentortrajecten en peer-learning events; we steunen zo de lobby voor wet- en regelgeving die beter is voor sociaal ondernemers in Nederland en dragen eraan bij dat sociaal ondernemerschap in Nederland groeit, professionaliseert en beter (h)erkend wordt.

Social Enterprise Info

Sociaal Ondernemen: In het filmpje komt u erachter wat het is!