skip to Main Content

Frans Bovens

Als volksbank werken we samen met de stichting om mensen vanuit de arbeidsparticipatie een kans te geven en onze laptops een tweede leven te gunnen. Naast het gecertificeerd verwijderen van data, opslag en opfrissen, worden de laptops verdeeld over andere goede doelen en collega’s. Zo dragen we bij aan een meer duurzame maatschappij, langere levensloop van materialen en een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.

Super partnership met enthousiaste mensen met een praktische inslag. Ik kan iedereen aanbevelen hier zijn hárdware af te geven.

Back To Top