Stakeholdersanalyse

Stakeholders in kaart    
stakeholder relatie belang
clienten Bij ons in zorg onze benificant
ouders van clienten beslissen over de zorg van hun kinderen onze klant
gemeente doorverwijzen clienten, WMO gelden opdrachtgevers
HALtewerk doorverwijzen clienten, WMO gelden opdrachtgevers
WSP doorverwijzen clienten, WMO gelden opdrachtgevers
bedrijven willen arbeidsparticipatie en duurzamer onze opdrachtgevers
medewerkers interne organisatie en strategie contunuering onderneming
financiers investeerders en aandeelhouders contunuering onderneming
ketenpartners leveranciers, verwerking, post productie en impact
stakeholder dialoog      
stakeholder dialoog wijze van dialoog frequentie van dialoog gespreksonderwerp
clienten kringgesprek om lopende zaken te bespreken dagelijks werkbespreking
ouders van clienten ouderraard vertegenwoordigt door ouders 3 x per jaar kwaliteit van opvang, beleidsveranderingen, werving
gemeente bilateraal overleg 3 tot 5 x per jaar relevant gemeente beleid, prijs van de opvang, wet en regelgeving, doorverwijzen van jeugdzorg
HALtewerk bilateraal overleg 4 tot 5 x per jaar relevant gemeente beleid, prijs van de opvang, wet en regelgeving, doorverwijzen van jeugdzorg
WSP bilateraal overleg 5 tot 5 x per jaar relevant gemeente beleid, prijs van de opvang, wet en regelgeving, doorverwijzen van jeugdzorg
bedrijven algemeen overleg 2 tot 4 x per jaar planning stromen, impactrapporten, relatie bespreken
medewerkers operationeel overleg wekelijks weekplanninging en bedrijfsplanning
financiers algemene vergadering 4 x per jaar lange termijn
ketenpartners algemeen overleg ketenpartners 4 x per jaar planning, leveranciersrelatie, feedback impact rapporten
Optioneel communicatieplan stakeholderdialoog  
uitkomst dialoog communicatie uiting doelgroep
besluiten omtrent beleid nieuwsbrief ouders en clienten met besluiten van de ouderraad ouders, controlerende instanties, potentiele nieuwe ouders
Open dag aanplakbiljetten in de werkplaats, mail en brief ouders clienten, ouders en breder publiek
evenement middag, met presentaties over van de bank naar ICT de 3 O’s: ondernemers, onderwijs en overheid
bedrijfsontwikkelingen social media financiers, ketenpartners, medewerkers en clienten