Samenwerking Randstad en Zaffier; samen maken we veel impact

Deze week is het een jaar geleden dat wij een bijzondere samenwerking startten met Randstad Nederland en Zaffier.  Trots zijn we op de impact die wij samen met hen maken!

Hoe zat het ook alweer? Randstad was op zoek naar een invulling van haar SROI verplichting.  De Social Return On Investment verplichting betekent dat een bedrijf met de gemeente of overheid als klant een percentage van de omzet sociaal moet terug investeren in de regio met als doel het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij hadden op onze beurt contact gezocht met Zaffier om een rol te mogen spelen in de verstrekking van laptops aan minima in onze regio. De gemeente gaf tot dan toe een bedrag, via de zogenaamde computerregeling, dat de begunstigde vrij mocht besteden voor de aanschaf van een laptop. Onze insteek: een refurbished laptop leveren is een sociaal en duurzaam alternatief. Zaffier kon zich goed vinden in dit idee en heeft zich hard gemaakt om de computerregeling aan te laten passen.

Dit verhaal was wat Randstad Groep Nederland aansprak en zo was het kringetje rond. De laptops die wij van hen ontvangen worden door ons gerefurbished en voor een deel doorverkocht aan Zaffier waarna deze worden uitgegeven aan minima via de nieuwe computerregeling.

Sociaal en duurzaam, deze impact maakten wij in 2022
In 2022 ontvingen wij 860 laptops van Randstad Groep Nederland. Dit leverde 1720 uren werkervaring op voor onze jongeren. De waarde in euro’s uitgedrukt mag Randstad Groep Nederland voor 100% aftrekken van haar SROI-verplichting. Randstad ontvangt 10% van de laptops retour om in te zetten voor opleidingstrajecten voor statushouders. Zaffier heeft 340 laptops afgenomen en verstrekt aan minimagezinnen. Wij als ICT vanaf Morgen hebben met deze samenwerking naast de vele uren werkervaring ook 5% van de laptops gedoneerd aan stichtingen en verenigingen. De verkoop van het resterend aantal laptops levert ons weer inkomen op om te investeren in onze sociale onderneming. Alles bij elkaar zijn dit heel veel win-wins!

Nu een jaar verder vragen wij beide partijen hoe de regeling bevalt.
Bibianne Bielschowskij, SROI-coördinator voor BMC en Yacht (onderdeel van Randstad Groep): “In het opstartjaar 2022 hebben wij 860 laptops doen toekomen aan ICT vanaf Morgen. De verwachting is dat dit er komend jaar rond de 1500 zullen zijn. Afspraak is dat wij 10% van de refurbished laptops terug mogen ontvangen om in te zetten bij onze SROI-doelgroep, namelijk kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld bij een BBL-opleidingsproject Mechatronica voor statushouders alsmede bij sollicitaties of voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije. . Afgelopen jaar hebben wij 25 laptops ingezet. Met onze organisatie raken wij alle lagen van de samenleving; naast het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze organisatie, maken wij nu ook sociale impact met het weggeven van onze afgeschreven laptops. Hiermee tonen wij onze verantwoordelijkheid en actieve rol richting de maatschappij waarin de mens centraal staat en dat maakt mij erg trots!”

Zaffier heeft van dit aantal 340 laptops afgenomen voor verstrekking aan minimagezinnen. “Er komt administratief voor ons vanzelfsprekend meer werk bij kijken maar het goede wat je er mee bereikt maakt dat helemaal goed” waren de woorden van Trudy Vlaar, beleidsadviseur. Gerard Rep, voorzitter van het bestuur van Zaffier: “Maatschappelijk ondernemen vinden we erg belangrijk. Deze samenwerking laat zien dat dat ook zinvol is. Het is een geweldig initiatief die wat ons betreft navolging verdient door andere bedrijven. En mooi om te zien wat het oplevert als je bereid bent om creatief te denken”.

Dat zijn mooie woorden van onze partners en ook wij zijn blij met en trots op deze samenwerking. Dit jaar op naar nog meer impact!

Deel dit bericht: