skip to Main Content

Wat de FNV betreft is de Participatiewet mislukt.

Wat de FNV betreft is de Participatiewet mislukt: ‘Het bleek niets minder dan een meedogenloze bezuiniging verpakt in hoogdravende woorden als participatieve samenleving en inclusieve arbeidsmarkt. Om met het Goede Doel te spreken: een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Uitgevoerd door gemeenten. Onderzoek van de FNV dat gisteren door ons naar buiten is gebracht wijst uit dat mensen in de Participatiewet zich gekleineerd voelen en bij voorbaat verdacht. En zij geven de gemeenten dan ook een dikke onvoldoende.’

ICT vanaf Morgen herkent veel in deze conclusie die de FNV stelt, want we ervaren hoe ongelooflijk ingewikkeld het kan zijn om je weg te vinden in al die loketten, ingewikkelde regelgevingen en financiële afhandelingen die horen bij het inrichten van beschutte werkplekken, dagbesteding of re-integratie. We zouden veel liever die energie willen stoppen in het werkelijk maximaal kansen bieden aan onze jongeren!

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, windt er geen doekjes om. En dat is terecht, ons inziens, en sterk dat dit nu eens concreet wordt uitgesproken. ‘Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving?’, vraagt zij zich hardop af. En zo is het.

De Participatiewet 2015 wordt dit jaar geëvalueerd door de Tweede Kamer. De wet is nu vijf jaar oud en veranderde het beleid ingrijpend, vanuit de visie dat iedereen zou moeten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt: ook de mensen met een arbeidshandicap en de mensen in de ‘klassieke’ bijstand. Wij zijn benieuwd wat deze evaluatie oplevert. Wellicht wordt deze evaluatie nog iéts voor ons uitgeschoven vanwege Corona. En dat komt een aantal mensen vast niet slecht uit…

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

Back To Top