skip to Main Content

Mens en Duurzaamheid

Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid. Met andere woorden: wat hebben we bereikt met onze inspanningen om ons grote thema ‘Van de bank naar werk’ te behalen?’ En wat met onze duurzaamheidsmissie: zoveel mogelijk apparatuur een tweede leven geven? En als het dan afval is, waar blijft het en wat levert dat op in het kader van: terugbrengen van grondstoffen?

De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen

Of zoals we graag stellen: zo veel mogelijk talentvolle jongeren van de bank richting de arbeidsmarkt te helpen ontwikkelen. Laten we eerst eens kijken over wat voor jongeren we het eigenlijk hebben waarvan we ervaren dat die vaak een goede ontwikkeling laten zien bij ons.

Veel jongeren zitten in de leeftijd van 17-28 jaar. Bevinden zich in een fase die niet positief te noemen is: op school of werk ging het niet goed en zijn zonder enige daginvulling thuis komen te zitten. Er is vaak sprake van een stoornis in het autistisch spectrum en/of een angststoornis. Vaak is er affiniteit met ICT, hetzij omdat ze gamen (je PC moet wel up-to-date zijn) óf omdat ze al wat opleiding hebben gehad binnen het ICT-gebied. Na vaak een lange periode van stress in de thuissituatie maken ze samen met hun sociale omgeving plannen om toch richting een nieuwe start te gaan. Als het maar aansluit op hun interesses, en: het moet veilig zijn. ICT vanaf Morgen komt in beeld.

Waar maken we dan de meeste impact mee? Wat ons betreft in de eerste plaats voor de jongere zelf. Daarbij horen zaken als vergroten eigenwaarde, persoonlijke ontwikkeling, verbeteren sociale netwerk en het gevoel hebben dat je gezien wordt. Maar ook in het gezin zelf is de impact vaak groot. Het thuiszitten van de jongere verstoord vaak de onderlinge verhoudingen. Is er weer sprake van een regelmatige dagbesteding, dan gaat het thuis vaak ook al snel weer de positieve kant op.

Een mooi voorbeeld daarvan is JayJay, Hij zat al jaren thuis, had dag- en nachtritme omgedraaid en dat drukte een grote stempel op de sfeer in het gezin. Nu, anderhalf jaar later is JayJay vier volle dagen aan het werk bij ICT vanaf Morgen en wordt nu begeleid naar betaald werk. En heeft moeder Karin naar eigen zeggen haar kind weer terug. Het verhaal over JayJay kan je terugvinden op onze website. Maar ook maatschappelijk  is er impact te benoemen. Er zal minder zorg ingezet hoeven te worden en uitkeringen komen te vervallen of vullen alleen maar aan als betaald werk uiteindelijk gevonden wordt. Ook niet onbelangrijk.Daarnaast is er ook een groep jongeren werkzaam binnen ICT vanaf Morgen waar de kans op betaald werk vrijwel nihil is. Die kunnen bij ons werken in de vorm van dagbesteding of komen in dienst met een beschut werk-indicatie. Zij vinden zinvol en passend werk bij ons en de impact werkt ook daar in alle geledingen door. Zowel voor de jongere zelf als hun sociale omgeving.

Een paar cijfers om de ‘’maatschappelijke impact’ te duiden. In 2019 waren er 9 mensen met een dienstverband aan het werk bij ons, 20 in een re-integratietraject, 23 met een dagbestedingsindicatie en 16 als vrijwilliger. Aangetekend dient te worden dat dagbesteding vaak ingezet wordt om de eerste stappen mogelijk te maken. We boden tevens aan 2 statushouders en 11 stagiares van het MBO binnen onze muren een kans om kennis en vaardigheden op te doen. Totaal hebben we in 2019 72 mensen gezien die tijdelijk of vast bij ons meegedraaid hebben. 36 personen daarvan zijn in 2019 ingestroomd waarvan 20 ‘’vanaf de bank’’. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk: 12 mensen zijn doorgestroomd richting de arbeidsmarkt, onderwijs of een andere passende dagbesteding.

Impact op duurzaamheid
Doen we door afgeschreven ICT-apparatuur op te knappen en er nieuwe gebruikers voor te zoeken. Vanaf de start hebben we voor 850 desktops, 900 laptops en 1.024 monitoren een nieuwe rechtstreekse bestemming gevonden. 950 desktops, 380 laptops en 1.385 monitoren vonden hun weg binnen Europa via de groothandel. In 2019 is ook bijna 25.000 kilo aan apparatuur afgevoerd naar recycle-bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Waardoor we zeker weten dat het verantwoord binnen Europa verwerkt wordt en het maximale aan grondstoffen teruggewonnen wordt.

Als laatste maken we impact met onze donaties van apparatuur aan stichtingen, verenigingen en personen. Of omdat ze een maatschappelijke functie vervullen of omdat er geen budget is. In 2018 hebben we voor 8.000 euro aan ICT-apparatuur gedoneerd, tot medio 2019 25.000 euro aan waarde.

‘De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen. Of zoals we graag stellen: talentvolle jongeren van de bank richting arbeidsmarkt helpen ontwikkelen. Een paar cijfers: in 2019 zijn 36 jongeren bij ons gestart. 9 jongeren stroomden door naar de arbeidsmarkt, onderwijs of een andere passende dagbesteding.’

Mens en Duurzaamheid

‘De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen. Of zoals we graag stellen: talentvolle jongeren van de bank richting arbeidsmarkt helpen ontwikkelen. Een paar cijfers: vanaf februari 2018 tot medio 2019 zijn 83 jongeren bij ons gestart. 59 jongeren konden we daadwerkelijk verder helpen in hun ontwikkeling.’

Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid. Met andere woorden: wat hebben we bereikt met onze inspanningen om ons grote thema ‘Van de bank naar werk’ te behalen?’ En wat met onze duurzaamheidsmissie: zoveel mogelijk apparatuur een tweede leven geven? En als het dan afval is, waar blijft het en wat levert dat op in het kader van: terugbrengen van grondstoffen?

De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen
Of zoals we graag stellen: talentvolle jongeren van de bank richting de arbeidsmarkt te helpen ontwikkelen. Een paar cijfers: vanaf februari 2018 tot medio 2019 zijn 83 jongeren bij ons gestart. 59 jongeren konden we daadwerkelijk verder helpen in hun ontwikkeling. In juli 2019 konden we constateren dat 13 betaald (beschut en betaald) werk hebben gevonden en 4 weer richting onderwijs gestroomd zijn. Momenteel zijn 16 jongeren werkzaam bij ons in de dagbesteding en 10 in een re-integratietraject. En allemaal bezig om zich in de ICT te bekwamen. De grootste impact wordt wat ons betreft gemaakt op de jongere zelf en het gezin of een andere, directe sociale omgeving.

Een mooi voorbeeld daarvan is JayJay, Hij zat al jaren thuis, had dag- en nachtritme omgedraaid en dat drukte een grote stempel op de sfeer in het gezin. Nu, anderhalf jaar later is JayJay vier volle dagen aan het werk bij ICT vanaf Morgen en wordt nu begeleid naar betaald werk. En heeft moeder Karin naar eigen zeggen haar kind weer terug.

Impact op duurzaamheid
doen we door afgeschreven ICT-apparatuur op te knappen en er een nieuwe gebruiker voor te zoeken. Vanaf de start hebben we voor 850 desktops, 900 laptops en 1.024 monitoren een nieuwe rechtstreekse bestemming gevonden. 950 desktops, 380 laptops en 1.385 monitoren vonden hun weg naar de groothandel en 2.880 desktops, 1.170 laptops en 915 monitoren werden gerecycled bij bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Waardoor we zeker weten dat het verantwoord verwerkt wordt.

Als laatste maken we impact met onze donaties van apparatuur aan stichtingen, verenigingen en personen. Of omdat ze een maatschappelijke functie vervullen of omdat er geen budget is. In 2018 hebben we voor 8.000 euro aan ICT-apparatuur gedoneerd, tot medio 2019 25.000 euro aan waarde.

Mens en Duurzaamheid

Back To Top