skip to Main Content

Samen : Hollands Kroonse Uitdaging

ICT vanaf Morgen werkt graag samen met maatschappelijk betrokken organisaties. Zo ook met de Hollands Kroonse Uitdaging (HKU) die optreedt als Maatschappelijke Makelaar tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

Maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar kennis of spullen en het bedrijfsleven die hierover beschikt en deze pro deo beschikbaar stelt. De HKU treedt hier op als verbinder en zorgt dat vraag en aanbod elkaar vinden. Natuurlijk speelt een goede ICT-structuur hier een belangrijke rol. Voor het werk werken de medewerkers van de HKU voornamelijk met eigen laptops. Zo ook Edwin Wittink, manager van de Hollands Kroonse Uitdaging. Om werk en privé gescheiden te houden heeft ICT vanaf Morgen nu een laptop voor de manager van de HKU beschikbaar gesteld.

De Hollands Kroonse Uitdaging is de spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven en organisaties in en rond de gemeente Hollands Kroon. Stichtingen en verenigingen hebben vaak goede ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede apparatuur/kennis nog wel eens achterblijven. De HKU kan ze prima vooruit helpen. Het weet welke bedrijven en organisaties hun kennis, materialen of medewerkers willen delen.

De Nederlandse Uitdaging

De HKU is een lokale partner van de overkoepelende organisatie Nederlandse Uitdaging: een kenniscentrum dat staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.

Win-win-win

Het streven van de HKU: een win-win-win situatie waarbij:

  • verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden,
  • bedrijven en organisaties hun betrokkenheid tonen en
  • nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven, organisaties en de samenleving.

Het gaat over: samenleven, samenwerken en samen doen!

rm

Werkwijze Hollands Kroonse Uitdaging:

Samenleven, samenwerken en samen doen!

Mijn naam is Edwin Wittink en ik ga graag met je in gesprek over wat de HKU voor jou eventueel kan betekenen. Je kunt mij bellen op m 06 51 55 76 33 of stuur een e-mail: info@hollandskroonseuitdaging.nl

Voor meer informatie over de Hollands Kroonse Uitdaging: kijk eens op onze website of Facebookpagina 

Back To Top