skip to Main Content

Feiten en Cijfers

Feiten en cijfers
ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, bij ons staat maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. En zo denkt ICT vanaf Morgen er ook over.

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij geboekt hebben. Op deze pagina laten stellen wij de volgende onderwerpen openbaar: een organogram, de statuten, de gemaakte impact, impactcijfers, beloningsbeleid en onze jaarcijfers te vinden.

Datawiping
Op zorgvuldige wijze worden al uw gegevens die op de harde schijven (of back-up tapes) van uw aangeleverde ICT-apparatuur verwijderd of vernietigd om misbruik door derden te voorkomen. Met onze datawiping of vernietiging service neemt u hiermee uw verantwoordelijkheid conform de Europese privacywetgeving AVG.

Organogram

Laurens Overtoom en Ewout Nijland zijn momenteel zowel bestuurder als 50% eigenaar van de BV ICT vanaf Morgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een holding structuur waarbij de stichting het gedachte goed zal gaan bewaken en waarbij de BV ICT vanaf Morgen 50% van haar winst afdraagt aan de stichting.

Statuten
In de statuten staat onder andere de missie van ICT vanaf Morgen geschreven (art 3.), het bestuur zoals bepaald in (art 17.), en voor eventuele ontbinding van de vennootschap (art 30.) De statuten zijn hier in te zien.

Impact: plan en rapportages
Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid.

Hoe we dat precies doen staat bij Impact Matters. De impact die wij samen met onze partners behalen wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage.

Stakeholdersanalyse
Hierin staan de volgende onderdelen: stakeholders in kaart, stakeholders dialoog, en een communicatieplan stakeholdersdialoog.

Beloningsbeleid
ICT vanaf Morgen houdt zich aan een gematigd beloningsbeleid waardoor we veruit binnen de Wet normering topinkomens blijven. Daarbij is de verhouding in top – bottom betreft het salaris een verhouding met een factor 3,46.

Jaarcijfers
De gedeponeerde jaarcijfers van 2018 van ICT vanaf Morgen zijn hier in te zien.

Feiten en Cijfers

Feiten en cijfers
ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, bij ons staat maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. En zo denkt ICT vanaf Morgen er ook over.

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij geboekt hebben. Op deze pagina laten stellen wij de volgende onderwerpen openbaar: een organogram, de statuten, de gemaakte impact, impactcijfers, beloningsbeleid en onze jaarcijfers te vinden.

Datawiping
Op zorgvuldige wijze worden al uw gegevens die op de harde schijven (of back-up tapes) van uw aangeleverde ICT-apparatuur verwijderd of vernietigd om misbruik door derden te voorkomen. Met onze datawiping of vernietiging service neemt u hiermee uw verantwoordelijkheid conform de Europese privacywetgeving AVG.

Organogram

Laurens Overtoom en Ewout Nijland zijn momenteel zowel bestuurder als 50% eigenaar van de BV ICT vanaf Morgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een holding structuur waarbij de stichting het gedachte goed zal gaan bewaken en waarbij de BV ICT vanaf Morgen 50% van haar winst afdraagt aan de stichting.

Statuten
In de statuten staat onder andere de missie van ICT vanaf Morgen geschreven (art 3.), het bestuur zoals bepaald in (art 17.), en voor eventuele ontbinding van de vennootschap (art 30.) De statuten zijn hier in te zien.

Impact: plan en rapportages
Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid.

Hoe we dat precies doen staat bij Impact Matters. De impact die wij samen met onze partners behalen wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage.

Stakeholdersanalyse
Hierin staan de volgende onderdelen: stakeholders in kaart, stakeholders dialoog, en een communicatieplan stakeholdersdialoog.

Beloningsbeleid
ICT vanaf Morgen houdt zich aan een gematigd beloningsbeleid waardoor we veruit binnen de Wet normering topinkomens blijven. Daarbij is de verhouding in top – bottom betreft het salaris een verhouding met een factor 3,46.

Jaarcijfers
De gedeponeerde jaarcijfers van 2018 van ICT vanaf Morgen zijn hier in te zien.

Feiten en Cijfers

Back To Top