skip to Main Content

Dit is waar het om gaat

Wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk. Wij verduurzamen de wereld door afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven te refurbishen of als dat niet meer mogelijk is, af te voeren via een verantwoorde én gecontroleerde afvalstroom. We creëren high-fives tussen organisaties, bedrijven en jongeren. Dat is pas impact!

Onze visie
ICT vanaf Morgen wil werkplaatsen oprichten in gemeenten die zich willen verbinden met onze doelstellingen. Door deze gemeenten en bedrijven te laten participeren in de activiteiten ICT vanaf Morgen, kunnen we het verschil maken. Of om het wat populairder te zegen: zoveel mogelijk impact maken.

Onze strategie
Onze partners zijn bedrijven die hun afgeschreven ICT-apparatuur willen doneren of hun ICT-diensten willen uitbesteden als onderdeel van hun sociale en maatschappelijke doelstellingen. Onze jongeren gaan hiermee aan de slag. Omdat dit concept erg goed werkt, willen we het huidige Alkmaarse bedrijfsmodel ook introduceren bij andere gemeenten. Maar ook verbreden we ons werkaanbod door onze talentvolle jongeren gevarieerd werk bieden. Denk daarbij aan software testing, het implementeren van Office 365 of specifieke ICT-projecten op maat bij bedrijven. Zo proberen we de kans op een succesvolle ontwikkeling + werk voor onze jongeren zo groot mogelijk te maken.

Duurzaamheid, educatie, maatschappelijke betrokkenheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn we bezig om meer grip te krijgen op de afvalstromen. Dat is nog niet een zo eenvoudige zaak omdat vaak bij de recycelaars rendement boven duurzaamheid staat. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven de hoogste graad van hergebruik te waarborgen.

We ontwikkelen lespakketten om gericht voorlichting te geven voor groepen 7 en 8 van basisscholen, VMBO of ROC’s over de impact van het ICT. Zij zijn tenslotte de intensieve gebruikers van morgen.

Als laatste: zo’n 10% van onze gereviseerde apparatuur doneren we, na een gedegen afweging, aan verenigingen, stichtingen of personen die de middelen ontbreken om nieuwe ICT-apparatuur aan te kunnen schaffen.

Dit is waar het om gaat

Wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk. Wij verduurzamen de wereld door afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven te refurbishen of als dat niet meer mogelijk is, af te voeren via een verantwoorde én gecontroleerde afvalstroom. We creëren high-fives tussen organisaties, bedrijven en jongeren. Dat is pas impact!

Onze visie
ICT vanaf Morgen wil werkplaatsen oprichten in gemeenten die zich willen verbinden met onze doelstellingen. Door deze gemeenten en bedrijven te laten participeren in de activiteiten ICT vanaf Morgen, kunnen we het verschil maken. Of om het wat populairder te zegen: zoveel mogelijk impact maken.

Onze strategie
Onze partners zijn bedrijven die hun afgeschreven ICT-apparatuur willen doneren of hun ICT-diensten willen uitbesteden als onderdeel van hun sociale en maatschappelijke doelstellingen. Onze jongeren gaan hiermee aan de slag. Omdat dit concept erg goed werkt, willen we het huidige Alkmaarse bedrijfsmodel ook introduceren bij andere gemeenten. Want door ons werkaanbod te verbreden kunnen wij onze talentvolle jongeren gevarieerd werk bieden. Denk daarbij aan software testing, het implementeren van Office 365 of specifieke ICT-projecten op maat bij bedrijven. Zo proberen we de kans op een succesvolle ontwikkeling + werk voor onze jongeren zo groot mogelijk te maken.

Duurzaamheid, educatie, maatschappelijke betrokkenheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn we bezig om meer grip te krijgen op de afvalstromen. We ontwikkelen lespakketten om gericht voorlichting te geven voor groepen 7 en 8 van basisscholen, VMBO of ROC’s over de impact van het ICT. Zo’n 10% van onze gereviseerde apparatuur doneren we aan verenigingen, stichtingen of personen die de middelen ontbreken om nieuwe ICT-apparatuur aan te kunnen schaffen.

Dit is waar het om gaat

Back To Top