Code Sociaal Ondernemen

Wij profileren ons als een sociale onderneming. Niet voor niets zijn wij lid van SocialEnterprise NL. Daarbij gaat het altijd om “Impact First”, de grondslag die tot in de haarvaten van onze ondernemingen geworteld is! In 2022 hebben wij aan alle voorwaarden voldaan om te worden opgenomen in het Register Code Sociale Ondernemingen. Daarin verantwoorden we ons op het gebied van transparantie, financieel beleid, missie & visie en de communicatie met onze stakeholders. Zie Facts waar de betreffende documenten gedownload kunnen worden. Overbodig misschien om te zeggen maar we zijn apetrots op het behalen van de code! 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO 30+

ICT vanaf Morgen is vanaf 1 januari 2022 met het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) keurmerk gecertificeerd. Dit keurmerk is een landelijke norm voor de mate waarin een bedrijf werkgelegenheid biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En tevens voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, begeleiding, functionering en ontwikkeling.

Wij van ICT vanaf Morgen voldoen aan de normen voor Trede 3, het hoogst haalbare op het gebied van sociaal ondernemen. Maar tevens hebben we ook het PSO 30+ keurmerk verworven. Dit betekent dat 30% van de werknemers uit kwetsbare groepen komt. Bij ICT vanaf Morgen zijn maar liefst 70% jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam! Een rechtstreeks gevolg van het feit dat we jongeren die bij ons het traject doorlopen zelf in dienst nemen wanneer zij nog niet toe zijn aan de reguliere arbeidsmarkt.