Code Sociaal Ondernemen

Wij profileren ons als een sociale onderneming. Niet voor niets zijn wij lid van SocialEnterprise NL. Daarbij gaat het altijd om Impact First, de grondslag die tot in de haarvaten van onze ondernemingen geworteld is! Om de daad bij het woord te voegen hebben wij de  Code Sociale Ondernemingen weten te behalen. Daarin verantwoorden we ons op het gebied van transparantie, financieel beleid, missie & visie en de communicatie met onze stakeholders. Specifieke informatie kan je vinden in de bijgevoegde documenten onderstaand die gedownload kunnen worden. Overbodig misschien om te zeggen maar we zijn apetrots op het behalen van de code! 

Een algemene toelichting.

De Stichting ICT vanaf Morgen toetst en waarborgt als onafhankelijke partij de doelstellingen van de sociale onderneming ICT vanaf Morgen. In het document Theorie of Change laten we zien hoe wij op verschillende gebieden impact willen maken. Zowel maatschappelijk als individueel. Onze missie & visie worden daar ook genoemd, een uitgebreide uitwerking vindt u in het document Missie & Visie. Tevens hebben we onze stakeholders in kaart gebracht met hoe en wanneer we contact met ze hebben. Ook op het gebied van financiën willen we transparant zijn. Onze jaarcijfers kunt u bekijken en ook de begroting tot en met 2023 is beschikbaar.

Even wat specifieke zaken: ICT vanaf Morgen Alkmaar B.V. en ICT vanaf Morgen Zaandam-Waterland B.V. vallen onder de Holding. De Holding kent Laurens Overtoom en Ewout Nijland als eigenaar. Er geldt een gematigd loonbeleid voor de directeuren van de Holding: de management fee overstijgt niet de loonsom van de best betaalde medewerker. In 2022 wordt de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf gefaseerd ingevoerd. Wilt u meer weten over onze onderneming? In het (zeer leesbare) impactverslag van 2020 worden alle facetten van onze Social Enterprise uit de doeken gedaan.

 

Het financieel beleid van ICT vanaf Morgen.

Bij winstverdeling wordt minimaal 10% van het resultaat vóór belastingen afgedragen aan Stichting ICT vanaf Morgen. Tevens wordt 50% van het resultaat na belastingen in principe toegevoegd aan de impactreserve van ICT vanaf Morgen Alkmaar en Zaanstad-Waterland BV, waarbij de impactreserve maximaal 40% bedraagt van het balanstotaal.

De resterende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in contanten dan wel wordt schuldig gebleven afhankelijk van de liquiditeitspositie van ICT vanaf Morgen Alkmaar B.V. en ICT vanaf Morgen Zaanstad-Waterland B.V. Bij de verkoop van ICT vanaf Morgen Alkmaar B.V. en ICT vanaf Morgen Zaanstad-Waterland B.V  wordt uit de opbrengst het saldo van de Impactreserve aangewend voor een goed doel in de lijn van de doelstelling van de vennootschap.