skip to Main Content

Betrokken Mensen met een Duurzaamheidsdoel

Niet iedereen heeft de kans om zich te ontwikkelen in het huidige onderwijs systeem en met de druk die daar bij komt kijken. Zeker niet als je autistisch bent of leeft met een angststoornis. Thuis zitten verstoort vaak de onderlinge verhoudingen in het gezin en vereist meer zorg van de ouders. Thuis blijven zonder perspectief en zonder een fijne sociale omgeving maakt van deze jongeren bankzitters. ICT vanaf Morgen schept een werkklimaat voor met name autistische jongeren met affiniteit voor ICT (o.a. Gamen). De werkomstandigheden zijn afgestemd op deze doelgroep en bieden veiligheid, rust en ondersteuning om een nieuwe start te maken.

ICT vanaf Morgen is een Sociale Onderneming die een werkmodel heeft ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker te maken. Door middel van een leertraject waarin theorie en praktijk samen gaan, “ontwikkelen” jongeren zich naar een plaats in de arbeidsmarkt of een andere passende werkomgeving. Ook biedt de onderneming stageplaatsen, dagbesteding en echte betaalde banen al of niet met een ”beschutwerk -indicatie”.

De maatschappelijke impact is groot omdat ten eerste minder zorg hoeft te worden gegeven door de ouders. Daarnaast kunnen de uitkeringen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. De maatschappelijke betrokkenheid van deze autistische mensen is echter niet in geld uit te drukken.

‘De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen. Of zoals we graag stellen: talentvolle jongeren van de bank richting arbeidsmarkt helpen ontwikkelen. Een paar cijfers: in 2019 zijn 36 jongeren bij ons gestart. 9 jongeren stroomden door naar de arbeidsmarkt, onderwijs of een andere passende dagbesteding.’

Betrokken Mensen met een Duurzaamheidsdoel

Niet iedereen heeft de kans om zich te ontwikkelen in het huidige onderwijs systeem en met de druk die daar bij komt kijken. Zeker niet als je autistisch bent of leeft met een angststoornis. Thuis zitten verstoort vaak de onderlinge verhoudingen in het gezin en vereist meer zorg van de ouders. Thuis blijven zonder perspectief en zonder een fijne sociale omgeving maakt van deze jongeren bankzitters. ICT vanaf Morgen schept een werkklimaat voor met name autistische jongeren met affiniteit voor ICT (o.a. Gamen). De werkomstandigheden zijn afgestemd op deze doelgroep en bieden veiligheid, rust en ondersteuning om een nieuwe start te maken.

‘De grootste impact kunnen we maken op het gebied van mensen. Of zoals we graag stellen: talentvolle jongeren van de bank richting arbeidsmarkt helpen ontwikkelen. Een paar cijfers: in 2019 zijn 36 jongeren bij ons gestart. 9 jongeren stroomden door naar de arbeidsmarkt, onderwijs of een andere passende dagbesteding.’

ICT vanaf Morgen is een Sociale Onderneming die een werkmodel heeft ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker te maken. Door middel van een leertraject waarin theorie en praktijk samen gaan, “ont-wikkelen” jongeren zich naar een plaats in de arbeidsmarkt of een andere passende werkomgeving. Ook biedt de onderneming stageplaatsen, dagbesteding en echte betaalde banen al of niet met een ”beschutwerk -indicatie”.

De maatschappelijke impact is groot omdat ten eerste minder zorg hoeft te worden gegeven door de ouders. Daarnaast kunnen de uitkeringen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. De maatschappelijke betrokkenheid van deze autistische mensen is echter niet in geld uit te drukken.

ICT vanaf Morgen richt zich op de ICT markt, waarbij het hergebruiken van afgeschreven apparatuur tevens de duurzaamheidsdoelstelling ondersteund. Daarnaast wordt er op verantwoorde wijze apparatuur afgevoerd voor het terugwinnen van grondstoffen. Zowel de bruikbare ICT apparatuur als de recycling vindt plaats binnen Europa en alle bedrijven zijn gecertificeerd.

ICT vanaf Morgen richt zich op de ICT markt, waarbij het hergebruiken van afgeschreven apparatuur tevens de duurzaamheidsdoelstelling ondersteund. Daarnaast wordt er op verantwoorde wijze apparatuur afgevoerd voor het terugwinnen van grondstoffen. Zowel de bruikbare ICT apparatuur als de recycling vindt plaats binnen Europa en alle bedrijven zijn gecertificeerd.

Het werkveld van de Sociale Onderneming ICT vanaf Morgen begeeft zich op het snijvlak van de Private en Publieke sector. De Publieke sector ziet graag de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toenemen. De Private sector echter heeft zich als organisatie toegelegd op hun sterkte en kan weinig ruimte geven voor participatie van diezelfde mensen.

ICT vanaf Morgen ontzorgt de Private sector door de leiding over te nemen voor de mensen met die afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder de compensatie in natura (= afgeschreven ICT apparatuur) kan deze sociale onderneming niet werken.

De Publieke sector wordt met name vertegenwoordigd door de Wethouder van Sociale Zaken en delegeert de bevoegdheden naar participatie-instanties voor de uitvoering. De Private sector wordt actief benaderd door ICT vanaf Morgen voor langlopende overeenkomsten (=Partners).

‘De maatschappelijke betrokkenheid van deze jongeren is echter niet in geld uit te drukken.’

‘De maatschappelijke betrokkenheid van deze jongeren is echter niet in geld uit te drukken.’

Het werkveld van de Sociale Onderneming ICT vanaf Morgen begeeft zich op het snijvlak van de Private en Publieke sector. De Publieke sector ziet graag de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toenemen. De Private sector echter heeft zich als organisatie toegelegd op hun sterkte en kan weinig ruimte geven voor participatie van diezelfde mensen.

ICT vanaf Morgen ontzorgt de Private sector door de leiding over te nemen voor de mensen met die afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder de compensatie in natura (= afgeschreven ICT apparatuur) kan deze sociale onderneming niet werken.

De Publieke sector wordt met name vertegenwoordigd door de Wethouder van Sociale Zaken en delegeert de bevoegdheden naar participatie-instanties voor de uitvoering. De Private sector wordt actief benaderd door ICT vanaf Morgen voor langlopende overeenkomsten (=Partners).

Betrokken Mensen met een Duurzaamheidsdoel

Back To Top